• 23. 6. 2019

Voda je významnou súčasťou nášho organizmu. Bez príjmu vody alebo tekutín či potravín obsahujúcich vodu nie je možný život. Pitný režim nás nevyhnutne sprevádza celý život.

Najväčšie množstvo vody v organizme sa nachádza u novorodencov a detí do 1. roka života (až 75% všetkých tkanív). Následne so stúpajúcim vekom množstvo vody v ľudskom tele postupne klesá. U chlapcov v školskom veku tvorí voda asi 64%, u dievčat 53%. Rozdiel medzi pohlaviami pretrváva aj v dospelosti, keď muži majú v svojom organizme asi 53% a ženy asi 46% vody. Voda sa nachádza v rôznych častiach organizmu. Je súčasťou každej bunky tela, ale nachádza sa aj medzibunkovom priestore kde je súčasťou hlavne krvnej plazmy, lymfy, moču, stolice aj  mozgomiešneho moku. Vo vodnom prostredí prebieha trávenie a vstrebávanie živín, vitamínov, minerálov ale aj vylučovanie látok pre organizmus nepotrebných až toxických.

Príjem a výdaj vody v ľudskom organizme

Za fyziologických podmienok musí byť príjem a výdaj tekutín v rovnováhe. Do organizmu sa voda dostáva hlavne nápojmi, čiastočne potravou, a minimálne množstvo vody vzniká v organizme metabolizmom každej bunky. Výdaj vody z organizmu prebieha hlavne tvorbou a vylučovaním moču, ďalej potením, dýchaním a v malej miere aj stolicou.

Príjem vody (ml/deň) Výdaj vody (ml/deň)
Nápoje 1200-1500 Moč 950-1500
Potrava v tuhom stave 750-1150 Dýchanie, potenie 900-1400
Metabolická voda 200-300 Stolica 100-250
SPOLU 2150-2950 SPOLU 1950-3150

Príjem vody v podobe rôznych nápojov nazývame aj pitným režimom. Každodenné dodržiavanie pitného režimu pomáha organizmu chrániť sa pred škodlivými podnetmi pôsobiacimi z vonkajšieho aj vnútorného prostredia, umožňuje zbaviť sa telu od škodlivých látok. Príjem vody tvorí základ správneho stravovacieho režimu.

Príjem vody

Denná potreba vody pre ľudský organizmus závisí od veku.

U dojčiat (deti do 1.roku života) -120-150ml na kilogram hmotnosti.
U detí s váhou 10-20kg -1000ml + 50ml na každý kilogram hmotnosti nad 10kg.
U detí nad 20kg -1500ml + 20ml na každý kilogram hmotnosti nad 20kg.
U dospelých -najmenej 0,5 litra (maximálne 0,7 litra) na každých (aj začatých) 15kg hmotnosti.

Je to množstvo vody, ktorú organizmus získava nielen z tekutín, ale aj z iných zložiek tuhej potravy (napr. ovocie a zelenina obsahuje okolo 70-90% vody, mäso 50% a pekárenské výrobky 15-35% vody). V prípade väčších strát tekutín pri fyzickej námahe, v horúcom prostredí alebo pri horúčke a silnom potení sa odporúčaná dávka musí zvýšiť.

Dôležité je prijímať tekutiny rovnomerne počas celého dňa, jednorazové vypitie veľkého množstva tekutín zaťaží žalúdok, srdce, ale hlavne obličky.

Výdaj vody

Jedným zo znakov dobrej hydratácia tela je močenie ideálne každé 3-4 hodiny, moč musí mať svetlú farbu. Naopak ku znakom nedostatku tekutín v organizme patrí únava, porucha koncentrácie, bolesť hlavy, suchosť slizníc dutiny ústnej, smäd, hlad, zmeny pulzu, krvného tlaku, zriedkavé močenie hustého, tmavého moču, u malých detí pokles hmotnosti. Najťažšie stupne dehydratácie vedú k úplnému rozvratu vnútorného prostredia organizmu.

Dôležité je vedieť, kedy strácame najviac tekutín a teda, kedy je najideálnejšie piť. Je dobré piť ráno (1-2 poháre čistej vody), aby sme nahradili straty vody počas noci – v noci nepijeme a strácame tekutiny dýchaním a potením. Ďalej je vhodné piť nápoje pomedzi jedlá, nevhodné je piť tekutiny počas jedla, dochádza k riedeniu tráviacich štiav a rýchlejšiemu posunu stravy zo žalúdka do tenkého čreva. Narúša sa tak tráviaci proces. Vhodné tekutiny sú tekutiny, ktoré sú nezávadné a pitné a tak ich pitie nespôsobuje žiadne ochorenia. Sú veľmi jemne mineralizované, obsahujú minimálne alebo žiadne množstvo oxidu uhličitého (CO2) a neprinášajú telu energiu (v podobe cukrov).

Ešte dôležitejšie je vedieť, čo máme piť. Čiastočne vhodné tekutiny sú tekutiny s obsahom hlavne telu prospešných látok – vitamínov, minerálov, antioxidantov a pritom majú tekutý charakter (minerálky, čaj, zeleninové a ovocné šťavy, nápoje z obilnín). Nevhodné sú tekutiny prinášajúce telu energiu v podobe cukrov, s obsahom chinínu, kofeínu, veľkého množstva CO2, alkoholu. Radíme tu aj energetické nápoje.

Aké nápoje máme na výber:

Studená úžitková/pitná voda

pitna vodaVoda z vodovodu má tvoriť základ pitného režimu. Podľa Vyhláška MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, je pitná voda zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení zdravotný stav ľudí prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich hygienických limitov stanovených uvedenou vyhláškou. Význam vody pre ľudský organizmus potvrdila aj svetová organizácia OSN, keď pred 17 rokmi vyhlásila 22.marec za „Svetový deň vody“.

Dojčenské vody

sú prírodné vody, na ktoré sú kladené vzhľadom k cieľového užívateľovi (dojča) vysoké nároky čo sa týka ich zloženia (chemicky neupravovaná, nechlorovaná, s možnosťou úpravy ultrafiltráciou alebo UV žiarením, nízky obsah rozpustených látok: <1g/l a nízky obsah dusičnanov).dojcenska voda

Stolové vody

sú prírodné vody s nižším obsahom rozpustených látok („jemne mineralizované“), čím nezaťažujú organizmus, hlavne srdce, cievy a obličky. Z tohto dôvodu je možné piť ich každodenne bez potreby obmieňania.stolove vody

Prírodné minerálne vody

Ide o vody získané z povrchových alebo hĺbkových zdrojov. V porovnaní so stolovými vodami obsahujú väčšie množstvo minerálov (1-5g/l), čo môže zaťažiť obličky, srdce a cievy. Preto je dôležité, aby minerálne vody netvorili základ prirodne mineralne vodypitného režimu a je potrebné ich obmieňať. Príjem minerálnych vôd je vhodný v situáciách, keď sa výraznejšie potíme, teda pri športe, dlhšie trvajúcej fyzickej činnosti, pri vysokých teplotách vonkajšieho prostredia a horúčke. Na trhu existuje veľké množstvo rôznych minerálnych vôd. Je nevyhnutné si správne vyberať podľa obsahu sodíka (Na), vápnika (Ca) a magnézia (Mg) ako najdôležitejších minerálov a ich celkovej mineralizácie (celkové množstvo minerálov v 1 litri) a obsahu oxidu uhličitého (CO2). Od prírodných minerálnych vôd je potrebné odlíšiť vody mineralizované (iontové nápoje), vznikajúce z pitnej vody, do ktorej sa pridávajú minerálne látky. Sú určené pre športovcov, ľudí pracujúcich v horúcom prostredí.

Ochutené minerálne vody

Tieto minerálne vody majú predstavovať iba akési „osvieženie“ pitného režimu. Nepatria k nápojom vhodným ku každodennému príjmu tekutín, pretože obsahujú cukor, náhradné sladidlá alebo dochucovadlá, čím sa do organizmu dostáva nadbytočná energia.ochutene mineralne vody

Limonády a sladené vody

Hlavným spoločným znakom týchto nápojov je vysoký príjem energie daný obsahom cukrov, resp. aj tukov. Medzi ďalšie negatíva tejto skupiny nápojov patrí obsah kofeínu, kyseliny fosforečnej, oxidu uhličitého a chinínu. Radíme tu nápoje typu: Coca-Cola, PEPSI, Kofola, Šofokola, Sprite, 7 UP, Fanta, Kinley – Tonic, Schwepess – Tonic a pod.limonady a sladene vody

Ovocné a zeleninové nápoje

Džúsy majú zvyčajne 100% ovocnej alebo zeleninovej šťavy alebo nektáre, ktoré sú v rôznej miere riedené. Keďže sú vyrobené z ovocia a zeleniny obsahujú teda aj vitamíny, minerály, niekedy aj vlákninu. Na druhej strane, ovocné džúsy obsahujú cukor, čím sa do tela dostáva aj veľký obsah cukrov a tým sa zvyšuje riziko vzniku zubného kazu. Preto by sa mali konzumovať radšej riedené.ovocne a zeleninove napoje

Mlieko

sa oficiálne radí medzi potraviny, pretože obsahuje bielkoviny, tuky a cukry. Vzhľadom k vysokému obsahu vody (90%) a vysokú koncentráciu vápnika je dôležitou „tekutinou“  pre detský, ale aj dospelý organizmus. V súvislosti s mliekom môžeme hovoriť ešte aj o tzv. obilninových nápojoch. Typickým príkladom je Caro, vyrobený z jačmeňa, sladu z jačmeňa, čakanky a raže. Okrem bielkovín, tukov a cukrov obsahuje vlákninu a vápnik.mlieko

Čaj

až na niektoré výnimky, radíme medzi vhodné tekutiny pitného režimu. Existuje veľké množstvo rôznych druhov čajov. Napr. cajzelený, čierny, rooibos čaj, maté, bylinkové a ovocné čaje či kvitnúci čaj. Sú balené vo filtračných papieroch, v špeciálnom papieri (neprepúšťa svetlo) alebo v plechových dózach. Čaj pri skladovaní nesmie prísť do kontaktu s vlhkom a svetlom, inak sa z neho strácajú účinné látky. Čaj sa dnes pestuje v rôznych častiach sveta Čína, Japonsko, India, Srí Lanka, Južná Afrika, Južná Amerika. Čaj nie je vhodné vnímať iba ako farebnú tekutinu. Lúhovaním čajových lístkov sa do vody dostávajú aj cenné látky hlavne minerály, vitamíny, ale aj teín. Práve obsah teínu je jedným z faktorov, ktorý vedie k tomu, že čaj nie je vhodný ako tekutina pre všetky vekové kategórie.

 

 

Použitá literatúra Pitný režim, Mgr. Slávka Mrosková Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove odbor ošetrovateľstvo.

Zanechajte Vašu reakciu

Zrušiť odpoveď