• 20. 9. 2019

Pravidelná kontrola vlastného krvného tlaku sa odporúča všetkým osobám, ktoré trpia hypertenziou, čiže zvýšeným tlakom krvi.

Naše srdce udrie každý deň približne 100 000 krát, preto máme každý deň také isté množstvo rôznych hodnôt krvného tlaku. Každé jednotlivé meranie zodpovedá momentke. Na bezpečné posúdenie krvného tlaku je potrebný profil krvného tlaku, ktorý získame tak, že si krvný tlak meriame niekoľko dní po sebe, v optimálnom prípade niekoľkých týždňov, a vypočítame si priemernú hodnotu tlaku krvi z nameraných  hodnôt.

Pretože krvný tlak počas dňa kolíše, mohla by byť hodnota vysokého krvného tlaku zistená iba meraním v ordinácii lekára zavádzajúca, poznáme aj tzv. syndróm „bieleho plášťa“, keď aj pacientovi s normálnou hodnotou krvného tlaku, je v ambulancii lekára nameraný vyšší tlak krvi. Vysvetľuje sa to tým, že pacient je návštevou lekára rozrušený natoľko, že sa mu zrýchli tep a tlak krvi stúpne. Následne potom je nameraný tlak krvi vyšší, než v skutočnosti. Sledovaním a zapisovaním hodnôt vlastného tlaku krvi napomáha pacient svojmu lekárovi určiť a sledovať správny spôsob liečby.

Aby bol výsledok merania krvného tlaku čo najpresnejší, je potrebné pred vlastným meraním nefajčiť, nepiť alkohol, nevykonávať telesne náročnú prácu alebo pohyb, vyvarovať sa stresu a dodržiavať niektoré zásady správneho merania.

Krvný tlak sa meria:

 • v sede a v pokoji asi po 5-10 minútach od poslednej telesnej námahy (napríklad chôdze)
 • meranie sa vykonáva zakaždým v rovnakú dennú hodinu, na začiatku liečby 2-krát denne (ráno a večer).
 • meranie je potrebné vykonávať pred užitím liekov na zníženie tlaku. Počas merania sa nesmie rozprávať alebo sa hýbať.
 • meranie tlaku môže prebiehať ako na pravej, tak na ľavej končatine. Všeobecne sa odporúča určiť, na ktorom ramene sa nameria vyšší krvný tlak. Toto rameno by sa potom malo používať.

Digitálny tlakomer na meranie na zápästí sa pripne na ľavé alebo pravé zápästie a uvoľnené predlaktie sa položí na podložku do úrovne srdca. Digitálny tlakomer s meraním na ramene má v tomto smere výhodu – predlaktie sa nemusí umiestňovať do úrovne srdca.

Špecifiká pri meraní krvného tlaku tlakomerom na rameno

 • pri výbere tlakomera zvoľte zodpovedajúcu veľkosť manžety
 • navlečte manžetu na rameno, na ktorej je obvykle vyšší tlak
 • upevnite manžetu cca 2,5 cm nad lakťovú jamku
 • hadička manžety leží uprostred ohnutého lakťa v smere ruky
 • ruku voľne položte na podložku vo výške srdca, rovnako ako tlakomer

Špecifiká pri meraní krvného tlaku tlakomerom na zápästie

 • spodný okraj manžety upevnite 1 cm nad zápästím
 • displej zápästného tlakomeru priložte na vnútornú stranu zápästia
 • zápästie musí byť vždy vo výške srdca

Pred samotným meraním je potrebné skontrolovať, aby vyhrnutý rukáv nezaškrcoval končatinu nad manžetou alebo aby pod manžetou nebol schovaný kus látky.

Všetky namerané hodnoty je potrebné starostlivo zapisovať podľa pokynov lekára.

Podrobnejší postup merania krvného tlaku nájdete v návode na použitie.

Výber správnej manžety

Zvolenie vhodnej šírky manžety tlakomera je nevyhnutným krokom k zisteniu správnej hodnoty krvného tlaku. Šírku meracej manžety ako u tlakomera ortuťového, tak digitálneho, volíme podľa obvodu ramena. Všeobecne platí, že manžeta by mala pri nasadení zakrývať najmenej 80% ramena a mala by byť dlhá aspoň 12-13 cm. Pri obvode ramena do 33 cm sa odporúča šírka manžety 12 cm, u ramena s obvodom 33-41 cm by mala mať manžeta šírku 15 cm a u ramena nad 41 cm musí mať manžeta šírku 18 cm. Ak zvolíme manžetu príliš veľkú, namerané hodnoty krvného tlaku môžu byť podhodnotené.

Ako si vybrať tlakomer.

Na trhu nájdeme veľa tlakomerov rôznych značiek, cien i kvality. Pretože sa jedná o lekársky prístroj sledujúci vaše zdravie, je dôležité vybrať si ten správny. Ten, ktorý Vám najviac vyhovuje, na ktorého namerané hodnoty sa budete môcť spoľahnúť a meranie s ním bude príjemné a jednoduché.

V súčasnosti sa používajú pre domáce aj lekárske účely digitálne tlakomery. Ich použitie je maximálne jednoduché. Sú konštruované tak, aby si pacient sám jednoducho nasadil manžetu a odmeral tlak. Na upevnenie manžety ani na samotné meranie nie je potrebná asistencia iného človeka. Pri väčšine digitálnych tlakomerov stačí nasadiť manžetu a stlačiť jedno tlačidlo. Meranie prebehne úplne automaticky počas menej ako jednej minúty a výsledok (hodnota systolického a diastolického tlaku a pulzu) sa zobrazí na displeji. Presnosť digitálnych tlakomerov samozrejme závisí od ich kvality.

Digitálne tlakomery sa primárne rozdeľujú podľa umiestnenia manžety počas merania:

 1. Tlakomery s manžetou na rameno (pažové)

  Digitálne tlakomery na rameno sa ďalej rozdeľujú na:

  • Plnoautomatické tlakomery

   nafukovanie manžety zabezpečuje kompresor zabudovaný v prístroji. Tento druh tlakomeru je najžiadanejší pre domáce aj profesionálne použitie. Väčšina z vyrábaných a predávaných tlakomerov je práve tohto druhu.

  • Poloautomatické tlakomery

   s ručným nafukovaním manžety pomocou balónika. Tie už vyžadujú viac zručnosti pri manuálnom stláčaní balónika. Manžetu je potrebné balónikom nafúkať približne o 30 mmHg viac ako je očakávaná hodnota systolického krvného tlaku.

 2. Tlakomery s manžetou na zápästie (zápästné)

  Vyznačujú sa malými rozmermi a nízkou hmotnosťou, čo určite oceníte ak potrebujete tlakomer nosiť so sebou napr. do práce. Meranie je diskrétne a nie je potrebné si vyzliekať odev ani vyhŕňať rukáv. Zápästné tlakomery merajú rovnako presne ako tlakomery na pažu. Je len potrebné dodržiavať správnu polohu zápästia počas merania. Manžeta tlakomeru musí byť vždy v úrovni srdca aby nameraná hodnota bola správna. (Pri tlakomeroch na pažu je toto vždy zabezpečené umiestnením manžety na paži). Ak by zápästie počas merania bolo pod úrovňou srdca, namerané hodnoty by mohli byť vyššie a naopak. Preto sú niektoré typy zápästných tlakomerov  vybavené senzorom polohy zápästia. Senzor v tlakomeri Vám dovolí odmerať krvný tlak iba v správnej polohe a tak sa eliminujú prípadné nepresnosti počas merania.

Aké funkcie?

V súčasnosti sú digitálne tlakomery plné rôznych funkcií ktoré robia meranie krvného tlaku presnejšie, jednoduchšie a príjemnejšie.

Arytmie

Trpíte nepravidelným pulzom? Arytmia (nepravidelný srdcový rytmus) má značný vplyv na presnosť merania. Záleží na jej závažnosti a početnosti. Ešte donedávna nebolo možné merať krvný tlak digitálnym tlakomerom pri arytmii. Platí, čím kratší čas merania (menej pulzov potrebných na meranie), tým vyššia odolnosť voči arytmii. V súčasnosti je to jediná dlhodobo preverená technológia merania krvného tlaku pre ľudí s arytmiami.

Ikony

Pre jednoduchšiu interpretáciu nameraných výsledkov je väčšina tlakomerov vybavená ľahko pochopiteľnými ikonami na displeji:

arytmia Zachytenie a indikácia arytmií (nepravidelného pulzu) – zobrazené sú iba spoľahlivé výsledky (ide o upozornenie, stanoviť diagnózu „arytmia“ alebo „atriálna fibrilácia / fibrilácia predsiení srdca“ môže výhradne lekár, na základe vyšetrenia pomocou EKG)
pohyb Vyhodnotenie nevhodného pohybu pri meraní – nevhodný pohyb pri meraní môže mať vplyv na presnosť merania. Ak sa ikona nevhodného pohybu nezobrazí, výsledky sú spoľahlivé.
vysoky tlak

Upozornenie na prekročenie hranice vysokého krvného tlaku – už nemusíte namerané hodnoty porovnávať s odporúčanými, všetko je jednoducho zobrazené na displeji.

ranná hypertenzia Odhalenie zvýšeného kardiovaskulárneho rizika (rannej hypertenzie). Práve ranný vzostup krvného tlaku najviac súvisí s počtom infarktov a mozgových príhod. Ranné merania krvného tlaku majú omnoho vyššiu vypovedaciu hodnotu, ako náhodné merania počas dňa. 

Chcete namerané hodnoty sledovať aj v počítači?

Niektoré tlakomery sa dajú pripojiť USB káblom k vášmu PC.

Najnovšie tlakomery s IT pripojením  poskytujú prístup k online službe, ktorá umožňuje jednoduché uchovávanie a analýzu nameraných výsledkov.

Zanechajte Vašu reakciu

Zrušiť odpoveď