Liečba DM u detí

Diabetes u budúcich mamičiek

U budúcich mamičiek s už existujúcim diabetom 1. alebo 2.typu sa odporúča častejšie sledovanie glykémií (ideálne glykémia nalačno < 5,3 mmol/l, HbA1c < 6,4 %), odporúčajú sa tiež častejšie kontroly hladiny HbA1c (každé 2 mesiace). Pravidelná kontrola je dôležitá aj preto, že v prvých mesiacov tehotenstva sa môžu častejšie vyskytovať hypoglykémie, príznakom nočných hypoglykémií je ranná hyperglykémia s bolesťami hlavy.

Samotná liečba prebieha inzulínom v intenzifikovanom režime (4-5 aplikácií inzulínu denne), ktorá je ideálna na dosiahnutie stanovených liečebných cieľov. Pacientky s existujúcim diabetom 2. typu majú často dobré výsledky už pri dodržiavaní režimových opatrení, ak však užívali perorálne antidiabetiká, je potrebné ich vysadiť a prejsť na inzulínovú liečbu. Z pohľadu dávkovania je dôležitý i fakt, že v 2. trimestri spotreba inzulínu stúpa až na 2- a 3-násobok pôvodných dávok. Počas pôrodu a po ňom potreba inzulínu výrazne klesá.

Preeklampsia je stav v tehotnosti, ktorý ohrozuje 5-15% tehotných žien po 20. týždni tehotenstva a obvykle ustupuje do 42 dní po pôrode. Ide o ochorenie placenty, pri ktorom nedochádza k dostatočnému vyživovaniu plod. Ten vylučuje do tela matky látky, ktoré majú tento stav zlepšiť. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku budúcej mamičky a poruchy obličkových funkcií, ktorých výsledkom sú opuchy a proteinúria (zvýšené vylučovanie bielkovín močom). Jej najzávažnejšou komplikáciou môže byť eklampsia, život ohrozujúci stav začínajúci bolesťami hlavy, brucha, nevoľnosťou, vracaním a poruchami videnia, ktorý pokračuje kŕčovitými záchvatmi podobnými epileptickému. Potrebná je rýchla lekárska pomoc, pretože môže dôjsť k   opuchu pľúc a zastaveniu dýchania alebo k oslepnutiu.

Z diétnych opatrení pripomenieme rastúci energetický výdaj a teda potrebný vyšší energetický príjem u tehotných žien. Z potravinových doplnkov odporúčame podávanie železa a kyseliny listovej ako aj doplnkov s obsahom vápnika a vitamínu D. Samozrejmosťou je nefajčiť a nepiť alkoholické nápoje a tiež kávu (významne zvyšuje riziko spontánneho potratu). Je tiež vhodné vyhýbať sa niektorým rizikovým potravinám, najmä niektorým druhom rýb kontaminovaných vysokým obsahom niektorých stopových prvkov (najmä medi) a organických látok. Dávame prednosť vyváženej strave, vegetariánska strava nie je vhodná.

Je potrebné pamätať na to, že tehotnosť môže zhoršiť aj komplikácie diabetu u budúcej mamičky. Pre riziko zhoršenia diabetickej retinopatie je dôležitá pravidelná kontrola očného pozadia, rastie tiež riziko zvýšenia krvného tlaku, preeklampsie a eklampsie, častejšie sú aj infekcie močových ciest (nebezpečné najmä ku koncu tehotenstva).

Z pohľadu dieťatka je potrebné spomenúť zvýšené riziko vrodených vývojových chýb (tzv. diabetickáj embryopatia). ktorá je však dôsledkom nedostatočnej kontroly cukrovky počas organogenézy, teda v prvých desiatich týždňov tehotenstva. Nedostatočná kontrola glykémie v druhom a treťom trimestri sa môže prejaviť tzv. diabetickou fetopatiou charakterictickou nadmernou veľkosťou plodu (makrozómia plodu) a nezrelosťou jeho orgánov, následnou popôrodnou hypoglykémiou a ťažkosťami s dýchaním. Opäť je však možné toto riziko takmer úplne potlačiť dostatočnou kontrolou glykémie.

Gestačný diabetes je samostatným typom cukrovky vyvíjajúcim sa u asi 3% tehotných žien v druhej polovici tehotenstva. Aj v tomto prípade je zvýšené riziko preeklampsie a močových infekcií, z pohľadu odporúčaní v liečbe je však situácia veľmi podobná iným typom diabetu.