Diabetes mellitus (cukrovka, DM, diabainein gr. – prechádzať, pretekať a mellitus lat. – sladký ako med) je chronické ochorenie látkovej výmeny cukrov (chronický metabolický syndróm) spôsobené absenciou alebo nedostatočnou tvorbou inzulínu alebo zníženou citlivosťou buniek naň. Inzulín je bielkovinový hormón, ktorý sa vytvára v špeciálnych bunkách pankreasu (β-bunkách Langerhansových ostrovčekov) a hrá kľúčovú úlohu pri transporte glukózy do vnútra buniek, kde je zdrojom energie. U diabetikov je schopnosť buniek vychytávať glukózu znížená, čoho výsledkom je zvýšenie koncentrácie cukru v krvi.

Normálna hladina cukru v krvi (glykémia) je 3,4- 5,6 mmol/l, po jedle menej ako 7,8 mmol/l, pri glykémii nad 10 mmol/l sa glukóza začína vylučovať močom. Nie každé zvýšenie hladiny cukru v krvi je však chorobné, patologické. Hladina cukru v krvi stúpa po jedle, dočasne zvýšená môže byť pri strese alebo užívaní niektorých liekov. Diagnostický kritériom pre stanovenie diabetu je teda:

  • glykémia nalačno (neprijímanie žiadnych kalórií počas posledných 8 hod.) ≥ 7,0 mmol/l, alebo
  • glykémia 2 hodiny po záťaži pri oGTT ≥11,1 mmol/l, alebo
  • náhodné zistenie glykémie ≥ 11,1 mmol/l u pacientov s typickými symptómami hyperglykémie, alebo
  • HbA1C ≥ 6,5 % DCCT

Zvýšenú pozornosť si zasluhujú aj stavy, kedy sú jednotlivé hodnoty mierne zvýšené, tzv. prediabetické stavy:

  • hraničná glykémia nalačno – 5,6 – 6,9 mmol/l
  • porucha glukózovej tolerancie – glykémia v 2. hodine oGTT 7,8 – 11,0 mmol/l
  • prediabetes – glykovaný hemoglobín 5,7 – 6,4% DCCT

Medzi hlavné klinické príznaky diabetu patria časté močenie, smäd (a následný nadmerný príjem tekutín), pocit hladu a nadmerný príjem potravy, náhle zmeny hmotnosti, opakované (najmä močové) infekcie, časté sú tiež poruchy videnia, svrbenie, zhoršené hojenie rán, tŕpnutie rúk a nôh, bolesti hlavy a brucha.

DM je závažné chronické ochorenie, ktorým iba na Slovensku trpí 400 000 ľudí. Uvádza sa, že celosvetovo trpí na DM asi 1/11 obyvateľstva, pritom každý druhý diabetik o svojom probléme nevie. Závažnosť tohto ochorenia podčiarkuje aj fakt, že DM a najmä jeho akútne a chronické komplikácie významne znižujú kvalitu života diabetika a skracujú jeho život v priemere až o 15 rokov. Je alarmujúce, že každých 7 sekúnd zomrie na svete človek na dôsledky DM! Ide tiež o významný ekonomický problém – náklady na liečbu DM a jeho komplikácií tvoria celosvetovo 12% celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť u dospelých.

Klinické príznaky DM

veľký smäd  67-91%
únava  64-80%
časté močenie  40-75%
svrbenie  20-50%
náhly hlad  25%
poruchy videnia  25%
náchylnosť na infekcie  10-15%

Orálny glukózový tolerančný test (oGTT)

oGTT je štandardný diagnostický test na potvrdenie diagnózy DM. Pozostáva z dvoch žilových odberov krvi, nalačno a 2 hodiny po záťaži pozostávajúcej zo 75 g glukózy podanej per os (cez ústa). Test sa prevádza nalačno, teda po minimálne 10 hodinách po požití poslednej stravy.

Hemoglobín A1c (HbA1c)

HbA1c predstavuje hemoglobín A (ľudské krvné farbivo) s chemicky naviazanou molekulou glukózy. Proces naväzovania cukru na hemoglobín prebieha nepretržite a je závislý na koncentrácii a dĺžke trvania vystavenia hemoglobínu glukóze. Výsledná hodnota zodpovedá priemernej koncentrácii glukózy v krvi počas posledných 6-8 týždňov a poskytuje lepšiu informáciu o dlhodobej kompenzácii diabetu.

Výborná kompenzácia         < 6,5 % HbA1c

Uspokojivá kompenzácia        6,5 – 7,5 % HbA1c

Neuspokojivá kompenzácia > 7,5% HbA1c