Z hľadiska príčin a priebehu ochorenia rozoznávame niekoľko typov diabetu.

Diabetes 1. typu

je ochorením, pri ktorom dochádza k poškodeniu β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, čoho dôsledkom je ich zánik a teda aj nulová tvorba inzulínu. Pacienti sú v tomto prípade doživotne odkázaní na podávanie inzulínu. Tento typ predstavuje asi 5-10% všetkých prípadov DM, vyskytuje sa najčastejšie u detí a mladistvých, v poslednej dobe sa zvyšuje výskyt aj u osôb starších ako 30 rokov. Presnú príčinu a mechanizmus poškodenia buniek pankreasu nepoznáme, predpokladá sa určitá genetická dispozícia a účasť spúšťacieho mechanizmu, ktorým je najpravdepodobnejšie vírusová infekcia (vírusy obsahujú bielkovinu veľmi podobnú bielkovinám v β-bunkách pankreasu a organizmus tak začína vytvárať protilátky aj proti nim). Typickým príznakom špecificky pre DM 1. typu je úbytok telesnej hmotnosti.

Diabetes 2. typu

je typické civilizačné ochorenie spôsobené nedostatočnou tvorbou inzulínu v tele alebo zníženou citlivosťou buniek na inzulín (inzulínová rezistencia). Glukóza z krvi sa tak nemôže dostávať do buniek (najmä svalových, tukových a pečeňových), čo vedie k jej zvýšenej hladine v krvi (hyperglykémii). Aj v tomto prípade príčinou dedičná dispozícia, rozhodujúce sú však vonkajšie faktory, medzi ktorými je kľúčová nadváha a obezita, ktorú má 60-90% týchto pacientov. DM 2. typu postihuje zvyčajne osoby po 40. roku života. Je často spojený s inými ochoreniami, hlavne poruchami metabolizmu tukov (dyslipoproteinémiami) a vysokým krvným tlakom (hypertenziou). Tvorí až 90 % všetkých prípadov DM.

Gestačný diabetes

je typom cukrovky, ktorá vzniká v druhej polovici tehotenstva u asi 3% tehotných žien. Jeho príčinou je pravdepodobne rastúca tvorba hormónov tvorených placentou, ktoré znižujú účinnosť inzulínu v cieľových tkanivách. Maximum tvorby placentárnych hormónov je zvyčajne medzi 24. a 28. týždňom gravidity, kedy sa najčastejšie toto ochorenie prejaví. V súčasnosti všetky budúce mamičky povinne podstupujú v tomto období skríningový test. Po tehotenstve tento typ cukrovky obvykle odznieva, i keď stále existuje zvýšené riziko neskoršieho rozvoja DM (preto sa odporúčajú pravidelné vyšetrenia glykémie raz ročne u týchto žien). Pokiaľ po pôrode pretrváva hyperglykémia, ide o prejav DM 1. alebo 2. typu

Medzi iné špecifické typy cukrovky patria:

  • LADA (latent autoimmune diabetes with adult onset) – špeciálna forma DM 1. typu, teda spôsobená absolútnym nedostatkom inzulínu. Takisto ako pri DM 1.typu sú v krvi dokázané autoprotilátky, objavujú sa však neskôr, ako pri klasickom DM 1.typu, teda postupne až v dospelom veku,
  • MODY (maturity onset diabetes of the young) – je špeciálnou formou DM spôsobenou genetickými chybami β-buniek pankreasu. Prejavuje sa teda už v detskom veku alebo v rannom veku dospelosti, avšak bez prítomnosti autoprotilátok. Poznáme niekoľko jeho podtypov, diagnóza sa potvrdzuje genetickým vyšetrením.
  • Pankreatívny diabetes – vyvolaný sekundárne poškodením podžalúdkovej žľazy. Príčinami môže byť zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída), hemochromatóza, alebo nádorové ochorenie podžalúdkovej žľazy.

Diabetes môže vzniknúť i sekundárne, napr.:

  • pri poruchách činnosti žliaz s vnútorným vylučovaním – pri akromegálii (nadmerná tvorba rastového hormónu), hypertyreóza (nadmerná tvorba hormónov štítnej žľazy) alebo feochromocytóme. Problém zvyčajne ustúpi po odstránení príčiny.
  • vplyvom liekov alebo chemikálií – najčastejšie u pacientov liečených vysokými dávkami kortikoidov, tiazidových diuretík alebo hormónov štítnej žľazy. Ukázalo sa tiež, že niektoré ďalšie látky (pyriminil, pentamidin, asparagináza) deštrukciou pankreatických buniek spôsobujú DM 1.typu.
  • vplyvom niektorých infekčných ochorení (rubeola, cytomegalovírus), zväčša ide o neskorú a pomerne vzácnu komplikáciu infekčného ochorenia. Tieto vírusy priamou deštrukciou buniek pankreasu alebo spustením autoimunitnej reakcie vyvolávajú DM 1.typu.

Hemochromatóza – geneticky podmienené ochorenie, pri ktorom dochádza k zvýšenému vstrebávaniu železa z čreva a následnému ukladaniu v rôznych orgánoch. Medzi jeho príznaky patrí únava, celková slabosť, nevoľnosť, zmeny farby kože, ťažkosti s kĺbmi, cirhóza pečene až rakovina pečene, srdcové ťažkosti, ale i cukrovka. Zdá sa, že jej príčinou môže byť presýtenie transportnej molekuly transferínu železom a následná nedostatočná kapacita na prenos chrómu, ktorý je nevyhnutný v regulácii glykémie.

Feochromocytóm – väčšinou benígny nádor buniek drene nadobličiek, ktorého dôsledkom je zvýšená tvorba a vylučovanie katecholamínov noradrenalínu a adrenalínu. Typickými príznakmi okrem diabetu sú hypertenzia, búšenie srdca, potenie, náhle začervenanie tváre či psychické poruchy. Jediným riešením je chirurgické odstránenie tohto nádoru.