Vedeli ste, že medzi najčastejšie NESPRÁVNE aplikované lieky patria očné kvapky?

Každý dobrý výsledok je odmenou za dobre vykonanú prácu. To platí aj v terapii pacientov. Jedine dobre zvolený liek podaný správnemu pacientovi, v správnom čase, správnou aplikačnou cestou zabezpečuje účinnosť terapie.

Očné kvapky (instilácie, kolýriá) patria medzi najčastejšie používané očné lieky. Ich správna aplikácia nie je vôbec jednoduchá. Oko reaguje veľmi citlivo na akékoľvek podráždenie, a pretomusia všetky očné lieky spĺňať tie najprísnejšie kritériá pre čistotu- musia byť sterilné, použité pomocné látky nesmú oko dráždiť.

Očné kvapky sa používajú pri problémoch so suchými či podráždenými očami, v terapii infekcíí, pred- a po-operačných stavoch, v liečbe zákalu a zvýšeného vnútroočného tlaku. Väčšinu očných kvapiek je možné používať len 4 týždne po ich otvorení, výnimku tvoria umelé slzy, ktorých použiteľnosť je od 1 až do 6 mesiacov.

Ak používate viacero druhov očných kvapiek minimálny odstup medzi aplikáciami je 5 minút, optimálny odstup medzi ich aplikáciami je 10-15min. V prípade ak pacient používa medikamentózne očné kvapky (obsahujúce antibiotiká, antihistaminiká, antiglaukomatiká) a umelé slzy, je potrebné umelú slzu aplikovať až po 30 minútach, ako poslednú, to sa týka aj očných mastí. Všetky očné kvapky by ste mali používať len po konzultácii s lekárom alebo lekárnikom.

Pre správny účinok aplikovaných očných kvapiek dodržiavajte nasledujúce zásady:

 1. Dôkladne si umyte ruky mydlom a osušte.
 2. Otvorte liekovku s kvapkami, pri otváraní a aplikácii sa vyhnite dotyku s kvapkadlom, aby nedošlo ku kontaminácii očných kvapiek a v konečnom dôsledku poškodeniu oka.
 3. Zakloňte hlavu dozadu a pozerajte dohora.
  Niektorým pacientom vyhovuje aplikácia po stojačky, iným v sede, niektorým vyhovuje najlepšie poloha ležmo.
 4. Ukazovákom jednej ruky odtiahnite dolné viečko, aby sa odhalil spojovkový vak a vytvorili ste priestor pre aplikáciu kvapiek
 5. Druhou rukou aplikujte kvapky.
  Pozor, aby ste sa kvapkadlom nedotkli oka.
 6. Zatvorte oko a jemne tlačte na vnútorný kútik oka cca. 30 sekúnd. Takto zabezpečite najlepšie vstrebanie lieku.
 7. Oči nechajte zatvorené približne 2 minúty.
 8. Čistou vreckovkou si prípadne utrite slzy, zatvorte očné kvapky .
 9. Po aplikácii si umyte ruky, aby ste sa prípadne zbavili zvyškového lieku.

 

 

Dôležité rady na záver:

 • Vždy dbajte na dodržiavanie odporúčanej doby spotreby, pred aplikáciou očných kvapiek skontrolujte, či nie sú po expirácii.
 • Uchovávajte ich v prostredí a teplote podľa odporúčania lekárnika.
 • Zaznamenajte si dátum, kedy ste nádobku s očnými kvapkami prvýkrát otvorili.
 • Nevynechávajte dávky.
 • V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho lekárnika vo Vašej Tradičnej lekárni 🙂

 

AUTOR: PharmDr. Jana Hejčíková, Tradičná lekáreň Paracelsus, Turzovka

ZDROJE

https://unsplash.com/

 

 

Zanechajte Vašu reakciu

Zrušiť odpoveď