Prejavy alergie

Klinické prejavy závisia od postihnutého orgánu a tkaniva.

Symptómy alergie (ako vodnatá nádcha, červené a slziace oči, problémy s dychom, začervenenie a svrbenie pokožky)

Spektrum prejavov alergických reakcií je veľmi široké, od banálnej nádchy až po anafylaktický šok, ktorý môže skončiť i smrťou. Alergická reakcia je hypersenzitívna reakcia organizmu na antigény bežne prítomné v našom prostredí. Imunitná odpoveď je regulovaná aj neuroendokrinnými a psychickými vplyvmi, ako aj výživou. Malnutrícia, ale i nadbytočný príjem potravín môžu zvyšovať výskyt infekcií i rakoviny. Absencia proteínov, vitamínov a stopových prvkov, ako i prebytok mastných kyselín zhoršujú činnosť imunitného systému. Na imunitný systém má nepriaznivý vplyv aj okolité prostredie ak je znečistené exhalátmi alebo rôznymi chemikáliami – východným smogom (oxidy síry), alebo západným smogom (oxidy dusíka).