Čo je to alergia?

Pod pojmom alergia (precitlivelosť, hypersenzitivita, z allos – gr. iný alebo zmenený , ergon – gr. reakcia) rozumieme prehnanú obrannú reakciu imunitného systému na látky z okolitého prostredia. Alergiu spúšťajú alergény, látky, ktoré zdravému človeku neškodia, u vnímavého jedinca však vyvolávajú alergickú reakciu. Alergény sú bežnou súčasťou nášho okolia, môžu nimi byť peľe rastlín, plesne, potraviny a mnohé iné. Ide väčšinou o látky bielkovinovej povahy, niektoré iné, nízkomolekulárne látky sú označované za tzv. haptény, alergickú reakciu spúšťajú až po naviazaní na bielkovinu v organizme. Výsledkom takejto reakcie býva menšie či väčšie poškodenie orgánov, tkanív, zápal a porucha funkcie tkaniva či celého organizmus.

Alergia je jedným z najväčších zdravotných problémov súčasnosti. Počet alergikov neustále rastie. Uvádza sa, že vo vyspelých krajinách na alergickú nádchu 25 až 40 % populácie a na alergickú astmu 20 %. Zároveň pribúdajú nové typy alergií.