• 02. 5. 2020

Dlhodobá chronická únava alebo tzv. chronický únavový syndróm je porucha, ktorá sa prejavuje extrémnou únavou, ktorá sa nezlepšuje odpočinkom a  zhoršuje telesnú a duševnú aktivitu človeka.

Tomuto syndrómu sa venuje zvýšená  pozornosť v posledných 20 rokoch, v dobe,  keď sa životný štýl človeka v porovnaní s minulosťou výrazne zmenil.

Dlhodobú chronickú únavu treba odlíšiť od bežnej únavy, ktorá trvá krátko a býva prejavom rôznych ochorení.

Najčastejšie vyskytuje vo veku od 20 do 50 rokov, ale môže sa prejaviť u ľudí každého veku, u ľudí pracovitých so zmyslom pre povinnosť a zodpovednosť, orientovaných na podávaný výkon, ktorí nevedia odpočívať.

U žien ju zisťujeme dva až štyrikrát častejšie ako u mužov, najčastejšie u vysokoškolsky vzdelaných žien , ktoré majú dve zamestnania / rodina a profesia /, u ľudí, ktorí prekonávajú náročné prekážky s cieľom dosiahnuť svoje ambície.

O chronickom únavovom syndróme hovoríme vtedy, ak únava trvá viac ako 6 mesiacov. Postihnutí udávajú rôzne subjektívne príznaky : zhoršenie pamati, poruchy sústredenia, bolesti v krku, bolestivé lymfatické uzliny, bolesti alebo pocit nafúknutého brucha, hnačku, suchosť v ústach, nutkanie na zvracanie, chudnutie alebo priberanie, bolesti na hrudníku, búšenie srdca, bolesti svalov, kĺbov, bolesti hlavy, závraty, potenie, rannú stuhnutosť, tŕpnutie končatín,  poruchy spánku, psychické problémy – depresie, podráždenosť, pocity náhlej úzkosti a iné.

Stanovenie diagnózy chronického únavového syndrómu je zložité, nakoľko neexistuje žiadne špeciálne laboratórne vyšetrenie , ktoré by viedlo k potvrdeniu jeho prítomnosti. Treba myslieť na všetky ochorenia, ktoré sa prejavujú podobnými príznakmi a vylúčiť ich. Preto ľudia s chronickým únavovým syndrómom musia byť komplexne vyšetrení praktickým lekárom, ktorý zrealizuje potrebné laboratórne vyšetrenia a naplánuje vyšetrenia u špecialistov, aby vylúčil iné príčiny únavy:

 • nádorové ochorenia
 • poruchy imunity
 • infekcie
 • neurologické ochorenia
 • psychické ochorenia
 • endokrinné ochorenia
 • ochorenia srdca
 • ochorenia  pľúc
 • ochorenia  zažívacieho traktu a pečene
 • ochorenia  obličiek
 • ochorenia krvi
 • iné

Neexistuje žiadna špecifická liečba chronického únavového syndrómu. Klinický priebeh ochorenia môže byť u rozličných pacientov rôzny, priebeh môže byť kolísavý, môžu sa striedať obdobia zhoršenia a zlepšenia.  Príznaky s náhlym začiatkom sa môžu skoro ustáliť a časom ustúpiť. Niektorí ľudia sa vyliečia celkom, iní nie. Ťažšie formy pretrvávajú i dlhé roky. Prístup k liečbe musí byť komplexný, nestačí liečiť jednotlivé príznaky, treba liečiť pacienta ako celok.

Základom liečby je liečba domáca spočívajúca v zmene životného štýlu.

Hlavnú pozornosť treba venovať redukcii stresu  – vyhnúť sa alebo obmedziť psychické prepínanie vytvorením si plánu .  Ľudia, ktorí opustili prácu inklinovali viac k zhoršeniu  výkonu ako tí, ktorí zostali aktívni,  ale v primeranej miere.

Dopriať si dostatok spánku. Dostatočný spánok je základ. Odporúča sa vstávať v rovnakom čase každý deň a obmedziť ponocovanie.

Pravidelne cvičiť. Začať pomaly a postupne zvyšovať záťaž. Pravidelné cvičenie zmierňuje príznaky. Vhodnými aktivitami je rýchla chôdza, plávanie, cyklistika.,

Urobiť si vlastné denné tempo a držať aktivitu každý deň na rovnakej úrovni.

Udržiavať zdravý životný štýl. Jesť vyváženú stravu s dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny, piť veľa tekutín, prestať fajčiť, obmedziť prípadnú zvýšenú konzumáciu kofeínu. Doplniť stravu prírodnými doplnkami a vitamínmi , avšak vždy po konzultácii

s odborníkom  – teda lekárom či lekárnikom.

Liečiť existujúcu bolesť pri chronických ochoreniach,  liečiť existujúce alergie.

Zvážiť psychologické vyšetrenie a odbornú pomoc hlavne v prípade negatívneho myslenia a správania a nahradiť ho zdravým a pozitívnym.

 

Zanechajte Vašu reakciu

Zrušiť odpoveď