• 02. 3. 2023

Antibiotiká (ATB) sú antibakteriálne látky, ktorých cieľom je zničiť pôvodcu ochorenia alebo aspoň zabrániť jeho rastu bez toho, aby bol poškodený organizmus hostiteľa.

Prvé objavené antibiotikum kultivoval Alexander Fleming – všetkým známy penicilín.

Je produkované baktériami alebo hubami, v praxi sa používajú aj ich čiastočne alebo úplne syntetické deriváty. Účinok antibiotík je určený chemickou štruktúrou, tá ovplyvňuje aj spektrum mikroorganizmov, proti ktorým pôsobí.

ATB podľa mechanizmu účinku:

BAKTERICÍDNE –  usmrcujú mikroorganizmy

BAKTERIOSTATICKÉ – potláčajú rast a množenie mikroorganizmov

ATB  podľa spektra účinnosti:

ŠIROKOSPEKTRÁLNE – dokážu postihnúť veľké množstvo bakteriálnych kmeňov (napr. tetracyklíny)

ÚZKOSPEKTRÁLNE – malé množstvo bakteriálnych kmeňov (G-penicilín)

KEDY NASADIŤ ANTBIOTIKÁ?

O vhodnom použití ATB rozhoduje lekár! Antibiotiká by sa mali nasadiť pri potvrdenej  mikrobiálnej infekcii, najčastejšie sprevádzanej zvýšenou hladinou C-reaktívneho proteínu(CRP), jeho nízka hladina ukazuje skôr na ide o vírusový pôvod infekcie, na ktoré ATB samozrejme neúčinkujú.

AKO UŽÍVAŤ ANTBIOTIKÁ A ČO ZNAMENAJÚ INŠTRUKCIE LEKÁRNIKA?

Pri ATB je dôležité ich užívanie v určitých, a ak sa dá pomerne presných, časových intervaloch:

a8 hodín – ATB užívať 3x denne s 8 hodinovým odstupom (napríklad ráno o 6:00, na obed o 14:00, večer o 22:00)

a12 hodín – ATB užívať 2x denne s 12 hodinovým odstupom (napríklad ráno o 6:00 a večer o 18:00), čas je vhodné prispôsobiť režimu spánku

a24 hodín – ATB sa užíva iba jedenkrát za deň vždy v tú istú hodinu.

Príjem potravy taktiež vplýva na vstrebanie:

NALAČNO – hodina pred jedlom, dve hodiny po jedle

PO JEDLE,

S JEDLOM – s prvým sústom

Ak lekár nekázal inak, treba doužívať celé balenie/balenia, pri sirupoch je rozhodujúca aj doba trvanlivosti po nariedení.

ANTIBIOTICKÉ SIRUPY

Po nariedení majú obmedzenú dĺžku použiteľnosti. Niektoré sa uchovávajú v chladničke, iné pri pokojovej teplote. Je dôležité, aby ste sirup pred použitím pretrepali!

NA ČO TREBA DÁVAŤ POZOR?

Antibiotiká môžu svojim účinkom narušiť črevnú mikroflóru, a teda viesť k hnačke a tráviacim ťažkostiam, u žien porušením vaginálnej mikroflóry sa môže objaviť vaginálna mykóza. Vhodnou prevenciou i liečbou týchto problémov je použitie probiotík, ideálne hneď od  prvého dňa. Užívajú sa zväčša s minimálne dvojhodinovým odstupom od ATB – pred alebo po (prípadne: ráno a večer sa nasadia ATB, probiotiká sa užijú na obed).

PENICILÍNY

Penicilín, ako prvé antibiotikum, objavil Alexander Fleming v roku 1928. V praxi sa začalo používať až neskôr – v roku 1941. Vyrába sa hlavne z plesne Penicillium notatum. Toto prvé antibiotikum sa v praxi už vlastne nepoužíva vzhľadom na úzke  spektrum účinku a aj na odolnosť (rezistenciu) mikroorganizmov na jeho pôsobenie.

Pri podávaním jeho derivátov sa môže objaviť alergická reakcia (najmä kožná), ktorá môže prejsť až do anafylaktického šoku, najzávažnejšieho nežiaduceho účinku.  Pri akejkoľvek neočakávanej reakcie je potrebné lieky okamžite vysadiť a kontaktovať lekára. Po nej je penicilín kontraindikovaný – platí to aj pre všetky penicilínové prípravky (napr.  s amoxicilínom).

FENOXYMETYLPENICILÍN (OSPEN, PENBENE, V-PENICILIN)

 • základný druh penicilínu
 • užívať na lačno (hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle)
 • liek voľby v tehotenstve

AMOXICILIN (DUOMOX, OSPAMOX)

 • širokospektrálny polosyntetický derivát
 • užívať s jedlom (s prvým sústom)
 • zapíjať veľkým množstvom vody

AMOXICILIN + KLAVULANÁT (AMOKSIKLAV, AUGMENTIN, MEDOCLAV, MEGAMOX)

SULTAMICILÍN – SULBAKTÁM + AMPICILÍN (UNASYN)

 • širokospektrálne polosyntetický deriváty penicilínu, ktoré  mnohé mikroorganizmy dokážu „zneškodniť“ špeciálnym enzýmom betalaktamázou. Preto tieto ATB obsahujú aj ďalšiu pridanú látku, inhibítor betalaktamáz, ktorý potom výrazne zvyšuje účinok i spektrum použitia antibiotika.
 • užívať s jedlom ( s prvým sústom)

CEFALOSPORÍNY

Ďalšia skupina ATB vhodná aj v tehotenstve. Odporúča sa užívať po jedle, pretože môžu spôsobiť nevoľnosť. V prípade alergie na penicilín, je KI aj táto skupina liečiv (skrížená alergia). V prípade alergickej reakcie je potrebné antibiotiká vysadiť a kontaktovať lekára.

CEFADROXIL (CEDROX)

CEFPROZIL (CEFZIL)

CEFUROXIM (AXETINE, ZINNAT, XORIMAX)

 • užívajú sa po jedle
 • vstrebávanie ovplyvňujú aj antacída, liečivá, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu (napríklad: GAVISCON, MAALOX, TALCID, RENNIE a i.), preto je potrebné od nich dodržiavať aspoň 2-hodinový odstup.

MAKROLIDY

Skupina antibiotík, pri ktorej je dôležitá opatrnosť pri ich nasadení. Interagujú s mnohými liečivami – inhibujú cytochróm P450. Čo to je? Ide o dôležitý súbor enzýmov  v pečeni, prostredníctvom ktorého sa metabolizuje veľké množstvo liečiv. Keďže inhibujú tento systém (najmä typ CYP3A4), spomaľuje sa odbúranie týchto látok, zvýši sa ich hladina a účinok, čo môže viesť až k prejavu (závažných) nežiaducich účinkov liekov.

Interakcie:

VERAPAMIL (ISOPTIN, TARKA)  – zvýšený účinok môže viesť k poklesu krvného tlaku (hypotenzii) a bradykardii.

DIGOXIN – vážnejšia interakcia, makrolidy zosilňujú jeho účinok aj niekoľko týždňov po doužívaní – v dôsledku narušenia žalúdočnej mikroflóry.

WARFARÍN – môže dôjsť k závažným krvácavým stavom

Benzodiazepíny (DIAZEPAM, OXAZEPAM, LEXAURIN,NEUROL a i.) –  taktiež sa zvyšuje ich účinok, čo spôsobí zvýšenie NÚ až toxicitu. Preto je potrebné tieto liečivá vysadiť alebo aspoň upraviť dávku.

Antidepresíva (SERTRALIN, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM, PAROXETIN a i.) – rovnako ako pri benzodiazepínoch. Zvýšiť opatrnosť pri súčasnom užívaní.

KLARITROMYCÍN (FROMILID, KLABAX KLACID, KLERIMED, LEKOKLAR)

 • silne inhibuje CYP3A4. Preto pozor pri užívaní statínov (lieky na zníženie cholesterolu: SIMVACARD, ROSUCARD, ATORIS, TORVACARD, SORTIS a i.), ich zvýšená koncentrácia by mohla viesť k myopatii až rabromyolýze, Potrebné konzultovať zmenu na azitromycín alebo dočasné vysadenie statínov do využívania antibiotík
 • z rovnakého dôvodu je kontraindikovaný aj kolchicín

AZITROMYCIN (AZIBIOT, SUMAMED, AZITHROMYCIN)

 • užívať nalačno (hodina pred jedlom alebo 2 hodiny po), pri vyššej dávke – 250mg a 500mg – možnosť aj s jedlom
 • postantibiotický efekt  – liečivo pôsobí v organizme ďalšie 3 dni po doužívaní, preto je potrebné dodržiavať pokojový režim aj po doužívaní
 • vstrebávanie ovplyvňujú antacída. Preto je potrebné od nich dodržiavať aspoň 2hodinový odstup.

CHINOLÓNY

 • najlepšie na lačno, v prípade nevoľnosti aj po jedle
 • zapíjať čistou vodou, nie minerálkami alebo čajom
 • obmedziť kávu a čaj (hlavne zelený a čierny)
 • mliečne výrobky – buď úplne vysadiť alebo aspoň s 2hodinovým odstupom
 • aspoň 2 hodinový odstup aj od minerálov (napríklad magnézium, železo, vápnik), multivitamínov a ANTACID (napríklad: GAVISCON, MAALOX, TALCID, RENNIE)
 • dodržiavať kľud na lôžku, nešportovať (hlavne u mladých) – poškodenie šliach
 • interakcie: teofylín, duloxetín, tizanidín, agomelatín – konzultovať s lekárom
 • riziko fotosenzitívnej reakcie – POZOR na slnko a intenzívne UV žiarenie (solárium)

OFLOXACIN (OFLOXIN)

CIPROFLOXACIN (CIPHIN, CIPRINOL, CIPLOX)

INÉ ATB

KLINDAMYCÍN (DALACIN)

 • antibiotikum sa podáva v 2 alebo 3 denných dávkach, užíva sa po jedle
 • môže mať kovovú pachuť
 • odporúča sa zapiť veľkým množstvom vody a po použití si nelíhať aspoň 30 minút- zabráni sa tým podradeniu pažeráka
 • Pozor pri užívaní warfarínu!

DOXYCYKLÍN (DOXYHEXAL)

 • užívajú sa po jedle, zapíjajú sa čistou vodou – NIE minerálkami alebo čajom (znížili by účinnosť), po použití si nelíhať aspoň 30 minút- zabráni sa tým podráždeniu pažeráka
 • nevhodné u detí do 8 rokov a tehotných žien (preniká cez placentu a poškodzuje plod)
 • mliečne výrobky – buď úplne vysadiť alebo aspoň s 2hodinovým odstupom,
 • aspoň 2 hodinový odstup aj od minerálov (napríklad magnézium, železo, vápnik), multivitamínov a ANTACID (napríklad: GAVISCON, MAALOX, TALCID, RENNIE)
 • riziko fotosenzitívnej reakcie – POZOR na slnko a intenzívne UV žiarenie (solárium)
 • nepožívať alkohol počas celej liečby

OSTATNÉ CHEMOTERAPEUTIKÁ

CO- TRIMOXAZOL (BISEPTOL)

TRIMETHOPRIM (TRIPRIM)

 • antibiotiká je potrebné zapiť veľkým množstvom vody, nepožívať alkohol!
 • užívať s jedlom (s prvým sústom)
 • zvýšený príjem tekutín počas celej liečby
 • vylúčiť kyslé výrobky (tropické ovocie, vitamín C, kyslé mlieko…)- inak môže dôjsť k alergickej reakcii
 • riziko fotosenzitívnej reakcie – POZOR na slnko- intenzívne vyvarovanie sa UV žiareniu (opaľovanie, solárium)
 • KI sú v tehotenstve
 • účinok môže znížiť vitamín B9 (kyselina listová)

METRONIDAZOL (ENTIZOL)

 • lepšie užívať po jedle, potrebné zapiť veľkým množstvom vody
 • môže zafarbiť moč do tmava a spôsobiť kovovú chuť v ústach
 • ŽIADEN alkohol – ani prípitok, abstinovať aj 48 hodín po podaní – zvyšuje toxicitu alkoholu, požitie alkoholu vedie k disulfiramovej reakcii
 • KI: 1. trimester
 • interaguje s warfarinom

ZÁVER:

Pred nasadením antibiotík je potrebné rozlíšiť, či ide o bakteriálnu alebo vírusovú infekciu. Pretože v prípade vírusových ochorení je antibiotikum neúčinne. V dôsledku nadmerného predpisovaniu antibiotík, dochádza k vzniku rezistencie (napríklad mutácia kmeňu). Baktérie sú potom proti antibiotikám odolné. Tým sa znižuje spektrum ATB proti danej baktérii.

Pri užívaní ATB je dôležité dodržiavať pravidelné užívanie a obmedzenia (uvedené vyššie v článku). V prípadne nejasnosti sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Zanechajte Vašu reakciu

Zrušiť odpoveď