• 03. 11. 2023

Lekárnici pomáhajú v boji proti cukrovke

V nedeľu 14.novembra si pripomenieme Svetový deň diabetu. Pri tejto príležitosti bude v nasledujúcich dňoch vo vybraných lekárňach prebiehať osvetová kampaň zameraná na prevenciu a liečbu diabetu. Do projektu sa zapojilo 170 lekárnikov vo viac ako 130 lekárňach.

Každoročne je 14.november Svetovým dňom diabetu. Je to deň, kedy si pripomíname výročie narodenia sira Fredericka Bantinga, objaviteľa inzulínu. Od jeho objavu oceneného Nobelovou cenou uplynulo nedávno presne 100 rokov. To je dôvodom navyše na upriamenie pozornosti na prevenciu a liečbu ochorenia, na ktoré trpí celosvetovo 1 z 11 ľudí a na ktoré každých 5 sekúnd jeden z nich zomrie!

Kampaň je pripomenutím projektu pod názvom DIA poradňa, ktorý celoročne ponúka možnosť zmerať si v zapojených lekárňach hladinu cukru v krvi a tak včas odhaliť možný zdravotný problém. S lekárnikom sa tiež môžete poradiť sa o diabete, jeho príznakoch a možných komplikáciách, ako aj prevencii zahŕňajúcej diétne či pohybové opatrenia. Projekt nezabúda ani na diagnostikovaných diabetikov, pre ktorých je určené odborné poradenstvo zamerané najmä na správne užívanie liekov a ich vhodné kombinácie.

Projekt DIA poradňa je spoločným projektom združení Partner a Družstvo lekární  zameraným na nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti. V samostatných projektoch lekárnici v partnerských lekárňach ponúkajú celoročné poradenstvo a pomoc pri konkrétnych zdravotných problémoch z oblasti diabetológie, dermatológie, alergiológie či kardiológie. Ich hlavným cieľom je poukázanie na lekáreň ako najdostupnejšie miesto zdravotnej starostlivosti pre pacientov a lekárnika ako dostupného, dôveryhodného a kompetentného zdravotníckeho profesionála, pripraveného pomôcť v akýchkoľvek otázkach prevencie a ochrany zdravia.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac osvetovej kampani ku Svetovému dňu diabetu, nechať si zmerať hladinu cukru či niektorých ďalších parametrov v krvi alebo sa poradiť (nielen) o cukrovke, navštívte stránky www.tradicnalekaren.sk , www.partner.sk, www.diaporadna.sk kde nájdete o.i. aj zoznam lekární zapojených do projektu DIA poradňa.

Zanechajte Vašu reakciu

Zrušiť odpoveď